Hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư minh bạch, rõ ràng không chỉ giúp BQT, BQL tối ưu công tác quản lý mà còn giúp xây dựng hình ảnh đẹp đối với cư dân. Hãy cùng InfoCity tìm hiểu về Cẩm nang hoạt động thu, chi tài chính tòa nhà chung cư trong bài viết dưới đây nhé! 

Điều 01: Phạm vi điều chỉnh thu chi tài chính nhà chung cư và đối tượng áp dụng  

  •  Quy chế thu chi tài chính của tòa nhà/chung cư quy định về việc thu, chi tài chính của BQT chung cư.  
  • Những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh này: thành viên BQT, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 02: Mục đích ban hành quy chế thu chi tài chính nhà chung cư  

Quy chế thu chi tài chính nhà chung cư nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật hiện hành trong việc thu, chi tài chính của tòa nhà/chung cư do BQT đảm nhiệm.  

Điều 03:  Nguyên tắc thu, chi tài chính nhà chung cư của các quỹ do BQT quản lý 

– Theo Thông tư 02/2016/TT – BXD và Luật Nhà ở 65/2014 quy định hoạt động thu, chi tài chính có liên quan đến quỹ chung cư do BQT đại diện cư dân quản lý, điều hành. Hoạt động tài chính này do hội nghị nhà chung cư thông qua. 

– Những khoản đóng góp của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư được nộp vào quỹ do BQT quản lý. Do đó, việc sử dụng quỹ do BQT quản lý phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật với mục đích đảm bảo chất lượng sống của chủ sở hữu, cư dân nhà chung cư.  

– Đối với những khoản thu – chi tài chính của nhà chung cư phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.  

– Các khoản kinh phí quản lý vận hành tòa nhà/chung cư phải thực hiện theo nguyên tắc tự chủ, hợp lý không thâm hụt.  

Điều 04: Quy định chung các khoản thu chi tài chính nhà chung cư của quỹ do BQT quản lý  

Quy định chung:  

Những khoản thu, chi tài chính do BQT quản lý bao gồm:  

– Phí bảo trì tòa nhà/chung cư: là những khoản phí phải trả cho việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà/chung cư với mục đích duy trì công năng của tòa nhà. – Phí quản lý vận hành được dùng để chi trả cho công tác điều hành, quản lý và chi phí hoạt động thường xuyên của tòa nhà/chung cư.  

– Quỹ bảo trì là những loại quỹ thu, chi có liên quan đến phí bảo trì. Quỹ quản lý là quỹ thu và chi liên quan đến phí quản lý. Quỹ bảo trì và quỹ quản lý phải được dùng hợp lý và phù hợp với quy định của tòa nhà/chung cư và pháp luật có liên quan.  

Hoạt động thu – chi của BQT tòa nhà/chung cư cần tuân thủ theo quy chế tài chính, quy định của pháp luật có liên quan.  

  • BQT tòa nhà/chung cư với tư cách pháp nhân là người đại diện cho cư dân chỉ được phép thu các khoản phí theo đúng quyết định của Hội nghị nhà chung cư và pháp luật có liên quan.  
  • Quỹ bảo trì là một trong những loại quỹ nằm trong hoạt động thu chi tài chính của chung cư được dùng để chi trả cho phí bảo trì của tòa nhà/chung cư. Theo đó, quỹ bảo trì là quỹ được các cư dân đóng góp từ phí bảo trì căn hộ. Quỹ bảo trì sẽ được chuyển giao từ Chủ đầu tư sang cho BQT.  
  • Quỹ Quản lý được đóng góp từ cư dân và chủ đầu tư, tiền lãi ngân hàng và các khoản thu khác… Các cư dân sẽ được sử dụng các tiện ích từ loại quỹ này. Đồng thời, chủ sở hữu căn hộ chung cư phải đóng phí quản lý hàng tháng nhằm mục đích chi trả cho phí quản lý vận hành chung cư.  

 Quỹ bảo trì, quỹ quản lý sử dụng tài khoản như nào trong hoạt động thu chi tài chính 

Ban Quản trị lập ba tài khoản thanh toán riêng tại các tổ chức tín dụng uy tín đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý và sử dụng tách biệt cho các loại quỹ, cụ thể như sau:  

+ Tài khoản quỹ bảo trì: dùng để thu, quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà/chung cư (Tài khoản A). 

+ Tài khoản thanh toán phí bảo trì: phần sở hữu chung của tòa nhà/chung cư (Tài khoản B).  

+ Tài khoản để thu, thanh toán kinh phí quản lý, vận hành tòa nhà/chung cư (Tài khoản C).  

Điểm a, khoản 4.2.1 quy định về các tài khoản thu, quản lý quỹ bảo trì. Theo đó, các khoản tiền chuyển đến, chuyển đi từ tài khoản này đều phải được Hội nghị nhà chung cư thông qua và phải được 75% các thành viên BQT đồng ý.  

Tiền chỉ được chuyển từ tài khoản quỹ bảo trì chuyển sang tài khoản thanh toán phí bảo trì với mục đích thanh toán hoặc tiết kiệm, không được dùng với mục đích nào khác. Khoản tiền được chuyển vào tài khoản thanh toán phí bảo trì phải được thực hiện theo kế hoạch bảo trì của năm tiếp theo và được Hội nghị nhà chung cư thông qua, với 75% sự tán thành của các thành viên BQT.  

Sau khi chuyển tiền từ tài khoản Quỹ bảo trì sang tài khoản thanh toán quỹ bảo trì, số tiền còn lại sẽ được gửi tiết kiệm với tỷ lệ lần lượt là 90%, thời hạn 12 tháng tại 3 ngân hàng và 10% thời hạn 3 tháng.  

 Việc lựa chọn ngân hàng để gửi số tiền tiết kiệm này phải được thông báo và chọn thầu công khai trong Hội nghị nhà chung cư. Đồng thời, ngân hàng được chọn phải được HNNCC thông qua và thuộc top những ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam.  

–  Sau khi được HNNCC thông qua sử dụng, tiền từ tài khoản Quỹ bảo trì sẽ được chuyển sang Tài khoản thanh toán quỹ bảo trì và được BQT cân đối sử dụng dể gửi tiết kiệm ngắn hạn để tạo ra lợi ích kinh tế và đảm bảo công tác bảo trì tại  tòa nhà chung cư.  

– BQT nhà chung cư nên lựa chọn tổ chức tín dụng uy tín để gửi tiền tiết kiệm, đồng thời xem xét sử dụng tiền lãi từ tài khoản bảo trì phần sở hữu chung để đảm bảo tối ưu lãi suất, an toàn tiên gửi, thuận tiện giao dịch.  

– Căn cứ vào kế hoạch thu – chi trong năm của Quỹ quản lý và nguồn kinh phí có trong tài khoản thu, thanh toán kinh phí bảo trì, BQL lên kế hoạch tính toán tiền gửi ngắn hạn để đạt được lợi ích kinh tế tối ưu và đạt hiệu quả kinh tế. 

– Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng sẽ do Trưởng ban, phó ban BQT và một thành viên khác của BQT quyết định ký sau khi có kết quả đấu thầu (đối với tài khoản A) hoặc quyết định của BQT (đối với tài khoản B) phải có những điều khoản sau:  

+ Chuyển giao tự động BQT hết nhiệm kỳ hoặc có quyết định công nhận BQT mới.  

+ Toàn bộ số tiền gốc & lãi từ khoản tiền gửi tiết kiệm phải dược chuyển trở lại đúng tài khoản ban đầu khi đáo hạn, trước đáo hạn hoặc khi có sự kiện chuyển giao trước thời điểm đáo hạn.  

– Sau khi quyết toán toàn bộ chi phí bảo trì, số tiền bảo trì hàng năm còn thừa, thiếu sẽ được BQT cân đối để bổ sung vào năm tiếp theo phụ thuộc vào nghị quyết của HNNCC. Cùng với đó, BQT phải giải trình những lý do trong trường hợp thừa hoặc thiếu tiền bảo trì tại Hội nghị nhà chung cư.  

– Ba tài khoản được mở theo hình thức đồng chủ tài khoản, gồm:  

+ Trưởng ban quản trị  

+ Một Phó ban quản trị hoặc thành viên BQT chuyên trách về tài chính.  

+ Một Phó ban là thành viên BQT và là đại diện của chủ đầu tư trừ trường hợp chủ đầu tư được bầu làm trưởng ban thì BQT bổ sung thành viên khác trong số các thành viên còn lại không phải đại diện của chủ đầu tư.  

Nếu chủ đầu tư không còn thành viên đại diện trong BQT thì BQT sẽ thay thế bằng một trong những thành viên của BQT.  

BQT có thể quyết định phân công một thành viên chức danh “kế toán trưởng” đứng tên tại ngân hàng. Tài khoản A được phép chuyển tiền sang tài khoản B hoặc gửi tiết kiệm và lệnh ngân hàng chuyển tiền bắt buộc phải đủ 3 chữ ký các chủ tài khoản kèm theo nghị quyết BQT với tỷ lệ 100% thành viên BQT đồng ý, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng.  

Lệnh ngân hàng thanh toán hoặc gửi tiết kiệm từ tài khoản B và C bắt buộc phải có đủ 03 chữ ký của chủ tài khoản.  

  • Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư sẽ được BQT đăng ký để có thể xem được các giao dịch phát sinh nhằm đảm bảo ghi chép và báo cáo đầy đủ, kịp thời.  
  • BQT không được lấy các khoản tiền trong Quỹ Bảo trì, Quỹ Quản lý để dùng vào mục đích cá nhân, nhóm dưới hoặc lợi ích khác. Việc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào không liên quan đến công việc được coi là vi phạm quy chế, quy định của pháp luật.  

Bài viết trên đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về hoạt động thu – chi tài chính tòa nhà/chung cư. Hoạt động thu – chi tài chính và những hoạt động trong khuôn khổ quản lý tòa nhà/chung cư cần đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và nhất quán. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích về hoạt động thu – chi tài chính trong bài viết này sẽ giúp BQT, BQL dễ dàng thực thi công việc và quản lý tốt công việc của phòng ban mình.

-Theo: Mẫu quy chế thu – chi tài chính tòa nhà chung cư-

Có thể bạn quan tâm

thu-chi-tai-chinh-chung-cu

Cẩm nang hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư

Ngày đăng: 22/12/2022 - 4:34 Chiều

Hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư minh bạch, rõ ràng không chỉ giúp BQT, BQL tối ưu

mau-noi-quy-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu

Tham khảo mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 28/12/2022 - 10:21 Sáng

Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023 là văn bản thường dùng trong công tác quản lý, điều

he-thong-phong-chay-chua-chay

Hệ thống phòng cháy chữa cháy là gì? Gồm những thiết bị cơ bản nào?

Ngày đăng: 31/10/2022 - 9:29 Sáng

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) có vai trò phát hiện, báo động sự cố hỏa hoạn, đám cháy

tieu-chi-xep-hang-va-phan-hang-nha-chung-cu-2023

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 04/01/2023 - 2:29 Chiều

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư 2023 được dùng để xác định giá trị của nhà

quy-dinh-sua-chua-can-ho-chung-cu

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư, ai là người có thẩm quyền quyết định?  

Ngày đăng: 29/12/2022 - 3:11 Chiều

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư giúp cho chủ sở hữu căn hộ nắm rõ được các hạng

quang-cao-chung-cu-thang-may

Quảng cáo thang máy chung cư cần thủ tục và điều kiện gì? 

Ngày đăng: 27/12/2022 - 2:13 Chiều

Thang máy chung cư là một trong những địa điểm thích hợp, tiếp cận được nhiều người, đối tượng quan

trang-tri-noel-sanh-chung-cu-15

Những ý tưởng độc đáo trang trí noel sảnh chung cư lung linh trong mùa Giáng sinh 2022 

Ngày đăng: 22/12/2022 - 2:55 Chiều

Trang trí Noel sảnh chung cư là một trong những từ khóa nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp

Hue-Innovation-Day-2022-03

Điểm lại những hình ảnh đáng nhớ của Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity trong Sự kiện “Huế – Sáng tạo để phát triển bền vững năm 2022

Ngày đăng: 19/12/2022 - 1:24 Chiều

Ngày 16/12/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity đã tham gia Diễn đàn

luat-quan-ly-nha-chung-cu

Luật quản lý nhà chung cư và những quy định cần nắm rõ khi quản lý tòa nhà    

Ngày đăng: 15/12/2022 - 4:57 Chiều

Ban Quản lý (BQL) nhà chung cư cần nắm vững những quy định gì trong luật quản lý nhà chung

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác đồng hành Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity – Dự án The Sol Residence

Ngày đăng: 14/12/2022 - 2:25 Chiều

Ngày 14/12/2022, tại trụ sở văn phòng InfoPlus (công ty chủ quản Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity)

quy-trinh-cuu-ho-thang-may

Quy trình cứu hộ thang máy chung cư đảm bảo an toàn cho cư dân  

Ngày đăng: 13/12/2022 - 3:22 Chiều

Thang máy là vật dụng thiết yếu giúp cư dân di chuyển giữa các tầng nhanh chóng, thuận tiện. Trong

nuoc-sinh-hoat-chung-cu-02

Làm như thế nào để kiểm tra nước sinh hoạt tại chung cư?  

Ngày đăng: 12/12/2022 - 5:57 Chiều

Nguồn nước sinh hoạt tại nhiều tòa nhà/chung cư có chứa nhiều vi khuẩn, hóa chất gây ảnh hưởng trực

lan-chiem-hanh-lang-chung-cu

Lấn chiếm hành lang chung cư bị xử phạt như thế nào?  

Ngày đăng: 09/12/2022 - 1:53 Chiều

Hành lang chung cư tôi sống thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm làm chỗ phơi quần áo, tổ

huong-dan-su-dung-phan-mem-infocity-01

Sự kiện triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm InfoCity cho cư dân chung cư Res Green Tower  

Ngày đăng: 07/12/2022 - 1:56 Chiều

Vào ngày 05/12/2022, tại chung cư Res Greeen Tower (7A Thoại Ngọc Hầu, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ

bai-do-xe-chung-cu

Quy định về kích thước tiêu chuẩn bãi đậu xe chung cư  

Ngày đăng: 06/12/2022 - 5:01 Chiều

Bãi đỗ xe chung cư là một trong những vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm của nhiều

mau-bien-ban-hop-ban-quan-tri-nha-chung-cu

Mẫu biên bản họp Hội nghị nhà chung cư  

Ngày đăng: 05/12/2022 - 4:58 Chiều

Hội nghị nhà chung cư là một trong những hội nghị quan trọng được tổ chức tại các tòa nhà

bao-tri-nha-chung-cu

Bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Những điều cần biết về bảo trì nhà chung cư

Ngày đăng: 28/11/2022 - 3:18 Chiều

Bảo trì nhà chung cư là gì và bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Hãy cùng InfoCity

quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-01

Quy định sở hữu nhà chung cư có nên giữ nguyên hay không?

Ngày đăng: 28/11/2022 - 1:11 Chiều

Nếu quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư xác định theo thời hạn sử dụng của công trình

mau-bien-ban-tu-kiem-tra-pccc-03

Mẫu biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 dành cho BQL

Ngày đăng: 23/11/2022 - 1:11 Chiều

Biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 được dùng khi các cơ sở, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc cơ

InfoPlus Khai Trương Văn Phòng Mới Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Gắn Kết, Trẻ Trung

Ngày đăng: 14/11/2022 - 10:37 Sáng

Nhằm mở rộng quy mô văn phòng làm việc, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ công nghệ số,

xu-huong-cong-nghe-bat-dong-san

Những xu hướng công nghệ bất động sản 2023 – 2026: Làm thế nào để trở thành người dẫn đầu xu hướng ?

Ngày đăng: 10/11/2022 - 11:14 Sáng

Kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại mang đến nhiều công nghệ đặc biệt cho ngành bất động sản (BĐS).

phi-can-ho-chung-cu

Tôi có phải trả nợ phí căn hộ chung cư cho chủ cũ của căn hộ hay không?

Ngày đăng: 09/11/2022 - 10:18 Sáng

Xin hỏi luật sư, BQL làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không? Trách nhiệm

phi-de-xe-o-chung-cu-01

Xe gửi ở chung cư được thu phí theo nguyên tắc nào?

Ngày đăng: 08/11/2022 - 10:00 Sáng

Anh Thăng bức xúc vì trong 5 năm, ban quản lý chung cư tăng phí giữ xe tới ba lần,

noi-quy-toa-nha-van-phong

Tổng hợp nội quy quản lý tòa nhà văn phòng chi tiết từ A – Z

Ngày đăng: 04/11/2022 - 5:35 Chiều

Tòa nhà văn phòng muốn hoạt động ổn định, hiệu quả cần có những quy định, nội quy riêng. Hãy

cu-dan-phien-vi-can-ho-bien-tuong-thanh-van-phong

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân phiền vì căn hộ biến tướng thành văn phòng

Ngày đăng: 04/11/2022 - 11:40 Sáng

Mặc dù đã có quy định về Luật Nhà ở năm 2014, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chung

quan-ly-bai-giu-xe-chung-cu-03

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn cho tòa nhà chung cư

Ngày đăng: 03/11/2022 - 5:19 Chiều

Quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn giúp BQL phát hiện và xử lý kịp thời các sự

duong-ong-nuoc-chung-cu (2)

Đường ống nước chung cư được bảo hành thế nào?

Ngày đăng: 02/11/2022 - 3:50 Sáng

Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng việc xử lý sự cố ngập nước còn phụ thuộc vào thời gian

nep-song-van-minh-01

Xây dựng nếp sống văn minh ở chung cư như thế nào?

Ngày đăng: 01/11/2022 - 2:53 Sáng

Xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại ở tòa nhà/chung cư là việc hết sức cần thiết nhằm xây

Số hóa quản lý tòa nhà/chung cư trên điện thoại thông minh – Giải pháp quản lý BĐS thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ

Ngày đăng: 28/10/2022 - 7:06 Sáng

Quản lý tòa nhà/ chung cư bằng điện thoại thông minh (Mobile app) được coi là xu thế mới trong

quan-ly-hop-dong

Quy trình quản lý hợp đồng cho thuê tòa nhà, chung cư chuyên nghiệp nhất hiện nay

Ngày đăng: 27/10/2022 - 9:32 Sáng

Quản lý hợp đồng thuê tòa nhà/chung cư được coi là một tỏng những công việc cần thiết, quan trọng

quy-trinh-quan-ly-cu-dan-chung-cu

Xây dựng quy trình quản lý cư dân tòa nhà, chung cư hiệu quả, toàn diện

Ngày đăng: 26/10/2022 - 10:38 Sáng

Quy trình quản lý cư dân tòa nhà/chung cư hiệu quả, toàn diện giúp nâng tầm giá trị bất động

ban-quan -tri-nha-chung-cu-01

Chuyện ghi ở chung cư: Quản trị chung cư và “chìa khóa” chấm dứt tranh chấp

Ngày đăng: 26/10/2022 - 3:02 Sáng

Thời trước, Ban quản trị chung cư được coi là nơi sinh hoạt của những người về hưu hoặc nếu

quan-ly-ky-thuat-toa-nha

Quản lý kỹ thuật tòa nhà chung cư như thế nào để phát huy hiệu quả tối đa?

Ngày đăng: 25/10/2022 - 9:44 Sáng

Quy trình quản lý kỹ thuật tòa nhà/chung cư chuyên nghiệp, hiệu quả không chỉ giúp BQL nâng cao năng

hoi-nghi-nha-chung-cu

Hội nghị nhà chung cư là gì? Cần chú ý những điểm gì khi tổ chức hội nghị nhà chung cư

Ngày đăng: 25/10/2022 - 2:53 Sáng

Hội nghị nhà chung cư là gì? Chủ đầu tư, BQT, BQL cần chú ý điểm gì khi tổ chức

phi-quan-ly-van-hanh-chung-cu

Cách tính phí quản lý chung cư và những thông tin từ a-z liên quan đến phí quản lý chung cư

Ngày đăng: 24/10/2022 - 4:49 Sáng

Phí quản lý chung cư cùng với các loại phí khác như: điện nước, trông giữ xe… là những khoản

ban-quan-tri-nha-chung-cu

Ban Quản trị tòa nhà/chung cư là gì? BQT có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào?

Ngày đăng: 21/10/2022 - 9:12 Sáng

Ban quản trị có vai trò quan trọng trong việc điều hành, đảm bảo quyền lợi cho cư dân sinh

ky-ket-thoa-thuan-hop-tac

InfoCity và công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành quản lý tòa nhà/chung cư 

Ngày đăng: 18/10/2022 - 2:56 Sáng

Sáng ngày 17/10/2022 tại văn phòng công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home (Tp. Hồ Chí

InfoPlus và Bespin Global ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đưa giải pháp công nghệ OTAC vào thành phố thông minh 

Ngày đăng: 04/10/2022 - 9:02 Sáng

Ngày 28/09/2022 tại trụ sở chính công ty InfoPlus tòa nhà 81 Trần Thái Tông đã diễn ra lễ ký

InfoCity thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Ngày đăng: 31/08/2022 - 2:58 Sáng

InfoCity thông báo tới quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 sắp tới theo quy định

quan-ly-su-dung-nha-chung-cu

Những quy định cần biết về quản lý sử dụng nhà chung cư 2022

Ngày đăng: 16/11/2022 - 2:54 Chiều

Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của chủ sở

bao-cao-van-hanh-toa-nha

Tổng hợp 9 nội dung cần có trong mẫu báo cáo vận hành tòa nhà

Ngày đăng: 17/10/2022 - 4:04 Sáng

Báo cáo vận hành tòa nhà/chung cư là một trong những tài liệu quan trọng, giúp chủ đầu tư, ban

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Ngày đăng: 03/08/2022 - 3:12 Sáng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Nhìn lại chặng đường tham gia triển lãm Smart City Asia 2022 của InfoCity

Ngày đăng: 31/08/2022 - 8:28 Sáng

Vào ngày 26 - 28/05/2022 vừa qua, INFOCITY đã tham gia 1 trong những triển lãm lớn nhất năm 2022

quan-ly-chung-cu

Cẩm nang về quy định quản lý chung cư và quy trình vận hành nhà chung cư từ A – Z

Ngày đăng: 15/11/2022 - 1:06 Chiều

Quản lý chung cư là công việc quan trọng, thiết yếu khi căn hộ chung cư trở thành xu hướng